Tjänster

Argentis erbjuder rådgivning, utbildningar och stöd för dig som är, eller funderar på att bli, företagare. Från den spirande affärsidén till investering, utveckling, försäljning eller avveckling.

All rådgivning är kostnadsfri för alla kommuninvånare, och vi arbetar givetvis under sekretess. Behöver du någon att bolla med? Ta kontakt med oss!

Vi kan till exempel hjälpa dig med:

  • att bolla din idé i ett tidigt skede.
  • en starta eget-utbildning, i din takt och på dina villkor.
  • vägledning när du skapar din affärsplan.
  • kurser i exempelvis bokföring eller marknadsföring.
  • att hitta finansieringsmöjligheter vid uppstart, utveckling eller investeringar.
  • att hitta samverkansmöjligheter för att kunna förverkliga en idé.
  • nyetablering av företag.
  • kontakt med kommun och myndigheter.

Välkommen!
Lotta och Linnea