Projekt

Pågående projekt (2 st)

Näringslivsutveckling i Arjeplog & Arvidsjaur (NiAA)
i samverkan med projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas region (NiMR) www.mojligheternasregion.se

A-kommunerna Arjeplog & Arvidsjaur i samverkan med övriga kommuner i Region 10 (Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, Norsjö, Åsele, Malå och Storuman) vill ge lokala företagen bättre förutsättningar att utvecklas. Vi har definierat sex områden som blir särskilt viktiga att arbeta med för att ge ökad växtkraft i näringslivet.

  • Kompetensförsörjning
  • Kapitalförsörjning
  • Generations- och ägarskiften
  • Innovationer
  • Större marknad
  • Kulturella kreativa näringar

Projektet pågår mellan 2019-01-17 2021-04-30

Samverkansplattform för ökad forskning, utveckling & tillväxt

Projektet syftar till att för näringslivet i Arjeplogs kommun tillgängliggöra samverkansmöjligheter mellan akademi och forskning. Vi vill genom projektet bidra till:

– en ökad/förhöjd förädlingsgrad
– att öka den generella utbildningsnivån
– fler investeringar
– ökad forskning kopplat till det lokala näringslivet
– fler nystartade företag
– ökad tillväxt

Projektet pågår mellan 2019-07-01 – 2021-04-30

Övriga beviljade projekt (2 st)

Flottningsminnen i Arjeplogs kommun

Projektet har sökts av Argentis tillsammans med Ånge Brygga byaförening. Vi kommer även att samverka med Arjeplogs Allmänningsskogar. Projektet syftar till att dokumentera och bevara minnen från flottningsepoken i Arjeplogs kommun. Bilder ska samlas in och arkiveras och ljudinspelningar ska göras. Projektet avslutas 2020 med ett flottarcafé då allmänheten bjuds in och får ta del av minnen, historier och berättelser från flottningen. Finansieras av Region Norrbotten och Riksantikvarieämbetet.

Kulturkraft

Ett tvåårigt Leader Lappland 2020-projekt som har till syfte att skapa förutsättningar för nya samarbeten och samverkan inom den kulturella sektorn, både bland företag, föreningar och privatpersoner. Detta vill vi uppnå genom kartläggning, mötesplatser, träffar och workshops med idé- och erfarenhetsutbyte i syfte att utveckla arbetsmodeller och skapa former för samverkan. Genom dialog med privat, ideell och offentlig sektor vill vi bredda och diversifiera kulturutbudet i Arjeplogs, Arvidsjaurs och Sorsele kommuner. Målet är ökad kompetens och samverkan både inom och utanför kommunernas gränser som ett sätt att öka attraktiviteten i våra kommuner. Finansieras av Leader Lappland 2020 (https://lappland2020.se/).

Vi medverkar även i projektet:

Framtid Region 10 – Näringsliv

Näringsliv- och tillväxtenheterna inom Region 10 vill tillsammans skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i glesbygd. Målet med projektet är att få fler och växande företag att ta del av samhällets näringsfrämjande insatser och att skapa en gemensam, långsiktig modell för det näringsfrämjande arbetet i alla kommuner i Region 10. Projektet utgår från genomförda kartläggningar för att ta reda på hur samhällets stöd i olika former upplevs av företagen i Region 10.

Projektet ägs av Storuman kommunföretag AB och har en styrgrupp som består av kommuncheferna i Region 10. Som stöd finns två referensgrupper, en bestående av näringslivs- och tillväxtcheferna i Region 10 och en med representanter från nationell nivå gällande företagsutveckling.

Projektet pågår fram till juli 2020, då målet är att vi gemensamt ska ha hittat en långsiktig, hållbar lösning för näringslivsutveckling i Region 10. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Västerbotten, Region Norrbotten samt alla kommuner inom Region 10 (Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, Norsjö, Åsele, Malå och Storuman).