Övriga beviljade projekt

Flottningsminnen i Arjeplogs kommun

Projektet har sökts av Argentis tillsammans med Ånge Brygga Byaförening. Vi kommer även att samverka med Arjeplogs Allmänningsskogar. Projektet syftar till att dokumentera och bevara minnen från flottningsepoken i Arjeplogs kommun. Bilder ska samlas in och arkiveras och ljudinspelningar ska göras. Projektet avslutas 2020 med ett flottarcafé då allmänheten bjuds in och får ta del av minnen, historier och berättelser från flottningen. Finansieras av Region Norrbotten och Riksantikvarieämbetet.

Kulturkraft

Ett tvåårigt Leader Lappland 2020-projekt som har till syfte att skapa förutsättningar för nya samarbeten och samverkan inom den kulturella sektorn, både bland företag, föreningar och privatpersoner. Detta vill vi uppnå genom kartläggning, mötesplatser, träffar och workshops med idé- och erfarenhetsutbyte i syfte att utveckla arbetsmodeller och skapa former för samverkan. Genom dialog med privat, ideell och offentlig sektor vill vi bredda och diversifiera kulturutbudet i Arjeplogs, Arvidsjaurs och Sorsele kommuner. Målet är ökad kompetens och samverkan både inom och utanför kommunernas gränser som ett sätt att öka attraktiviteten i våra kommuner. Finansieras av Leader Lappland 2020.