Kategorier
Nyheter Pressmeddelanden

Pandemins effekter påverkar Arjeplogs boendeanläggningar

Coronaviruset och covid-19 har gjort att resandet har minskat kraftigt runtom i världen, och även Arjeplog påverkas. Reserestriktioner runtom i världen och stängd gräns mot Norge har gjort att SCB:s statistik för antalet kommersiella övernattningar, gästnätter, har rasat markant. Samtidigt säger flera besöksnäringsföretagare i Arjeplog att sommaren varit bättre än förväntat.

– Förra året kunde vi glädjas åt rekordsiffror här i Arjeplog och nu upplever vi ett mycket stort tapp i statistiken, vilket är i linje med hur det ser ut för resandet i hela världen just nu. Vi har många besöksnäringsföretag i kommunen, med olika förutsättningar, så därför skiljer sig statistiken från fall till fall och vissa har tappat mer än andra.  För en del företag har det trots allt varit en bättre sommar än förväntat, säger Anna-Lena Le Goascogne som är destinationsutvecklare i Arjeplog.

På Sandvikens Fjällgård nära gränsen mot Norge har man, coronapandemin till trots, haft fler besökare i år än tidigare år.

– Kurvan för antal besökare har faktiskt gått uppåt, tack vare de svenskar som kommit hit. Men våra kära grannar i väst betyder mycket och den stängda gränsen har gjort att vi har haft ett ganska stort omsättningstapp. Ändå har vi haft den lönsamheten vi behövt. Styrkan ligger i att vi är små, de större anläggningarna har nog haft det lite tuffare, säger Sandvikens ägare Michael Kostet.

Juli är den månad då Arjeplog traditionellt har som flest besökare, och under perioden maj-juli 2020 har antalet gästnätter i Arjeplogs kommun minskat med 72% jämfört med rekordåret 2019, enligt SCB:s senaste statistik. Ett av de företag som påverkats är Silver Resort, som driver både hotell, camping och stugby i Arjeplogs samhälle.

– Silver Resort har tyvärr inte känt av den så kallade ”hemestereffekten” sommaren 2020. Covid-pandemin har haft en stark påverkan i och med gränsstängningen mellan Norge och Sverige, och som en följd av det har vi minskat omsättningen med 84% under juni-september gentemot förra året, säger Stefano Vigolo, VD på Silver Resort.

Även Hornavan Hotell har påverkats, men hotellchef Emelie Samuelsson upplever ändå att sommaren gått bättre än förväntat.

– Vi siktade egentligen på en rekordsommar i år men så blev det inte, av förklarliga skäl. Vi har tappat mycket beläggning men samtidigt har det gått förhållandevis bra och vi har haft gäster varje natt hela sommaren.

Den pågående krisen har gett branschen många lärdomar. Med det som grund planerar nu näringslivsbolaget Argentis tillsammans med Swedish Lapland Visitors Board och andra lokala destinationer i regionen för att frigöra resurser till att stötta företagen ännu mer.

– Vi har stor tilltro till våra besöksnäringsföretag, de är duktiga och har länge gått från klarhet till klarhet. Från Argentis sida stöttar vi företagen på alla sätt vi kan för att hjälpa dem att ta sig igenom det här. Det är vår ambition att de ska kunna återhämta sig så snabbt som möjligt och i slutändan bli ännu starkare än innan pandemin, säger Anna-Lena Le Goascogne.

Att hjälpa företag att söka ekonomiskt stöd är en naturlig del i Argentis dagliga verksamhet, och man har under året intensifierat sina insatser ytterligare. Man har bland annat haft mer frekvent kontakt med de lokala företagen och aktivt arbetat med att hjälpa så många företag som möjligt att söka det omställningsstöd som Skatteverket utlyste i juni. Omställningsstödet var då för företag som tappat omsättning under mars och april, men nu meddelar regeringen att man förlänger stödet till att även omfatta maj, juni och juli, vilket gläder Stefano Vigolo.

– Ja, det är jätteviktigt för att vår bransch ska kunna överleva.

I Arjeplog har man ännu inte haft några konkurser kopplade till coronapandemin. Lotta Lestander, VD på Argentis, ser hoppfullt på tiden efter pandemin och reflekterar över varför det är så att man klarat sig förhållandevis bra.

– Många av våra företagare är organiserade så att de istället för en kärnverksamhet ofta har flera olika ben att stå på, vilket i ett sådant här läge kan göra dem lite mindre sårbara. Det är tydligt att besöksnäringen är en av de branscher som påverkats av coronapandemin men vi försöker se positivt på framtiden. Arjeplog, med sitt rika natur- och friluftsliv, har mycket att erbjuda besökare året om.

Destinationsutvecklare Anna-Lena Le Goascogne instämmer.

– Arjeplog är ett attraktivt resmål för de som vill vara ute i naturen och vi kommer säkerligen att slå nya besöksrekord igen i sinom tid.