Presentkort

Argentis, tillsammans med butiker och lokala företag har tagit fram ett så kallat ”Arjeplogs presentkort”, dvs ett presentkort som inte är knutet till en specifik butik/ett specifikt företag utan går att använda hos alla som anslutit sig till att lösa presentkortet.

Kortet säljs via Silvermuseet.

Hör av dig till Argentis om du vill köpa presentkort eller vill ansluta dig som butik/företag.

Hos följande butiker/företag kan du lösa in Arjeplogs-presentkortet

Granns Järn & Bygg

Kalles Kiosk & Spel

GK’s Fiske

Martins Möbler

Silvermuseet

Bergmans Alluthyrning AB

Viltbutiken

I’m Tatooing

Arjeplogs Mark & Teknik