Om Argentis

Uppdrag

Näringslivsbolaget Argentis har i uppgift att stödja och utveckla näringslivet i Arjeplogs kommun.

Det gör vi bland annat genom att:

• utveckla näringslivet i kommunen genom att stärka befintligt näringsliv och nyföretagande samt vara behjälpliga vid nyetableringar.
• utgöra remissorgan för olika näringslivsfrågor.
• ha god kontakt med det lokala näringslivet.
• vara kontaktperson/företrädare gentemot andra myndigheter och organ i näringslivssammanhang och då verka som representant för Arjeplogs kommun.
• medverka i regionalt näringslivssamarbete.
• verka för en årlig ökning av såväl antal företag som arbetstillfällen.
• analysera undersökningar av företagsklimatet och ta fram förslag till åtgärder för att förbättra det.

Historia

Argentis AB bildades 1996 genom ett initiativ från den dåvarande Arjeplogsgruppen, Länsstyrelsen i Norrbottens Län och Arjeplogs Kommun. Arjeplogsgruppen hade som uppdrag att arbeta för att etablera företag inom Arjeplogs kommun, etableringar som skulle ersätta de arbetstillfällen som försvann då Laisvallgruvan lades ner.

Initiativtagarna vände sig till de största privata arbetsgivarna i kommunen för att diskutera förutsättningar, villkor och verksamhetsområden innan man enades om att bilda Argentis AB.

Ägarnas andelar:

  • Boliden Mineral 45,5 %
  • Skellefteälvens vattenregleringsföretag 22,7 %
  • Arjeplogs Kommun 22,7 %
  • Företagarna Arjeplog 9,1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Styrelse

Jalle Svanberg Styrelseordförande
Gunnar Fransson Skellefteälvens vattenregleringsföretag
Svante Adamsson Boliden Mineral
Pär Degerfalk Företagarna Arjeplog
Britta Flinkfeldt  Arjeplogs kommun
Albert Lestander
Arjeplogs kommun

Adjungerade i styrelsen

Arjeplogs kommun, utvecklingsstaben. Representeras av Peter Andersson.

SPGA. Representeras av Harald Fjellström.

Arjeplogs Allmänningsskogar. Representeras av Fredrik Jonsson.