Vackrare torg och hamnområde

Arjeplogs kommun kommer att göra satsningar för att utveckla torget och hamnområdet i Arjeplog, och möten med kommunmedborgarna och intressegrupper kommer att hållas. Tanken är att torget och hamnen ska utvecklas och levandegöras, sammanhängande stråk skapas och befintliga stråk förstärkas med belysning och skyltning. Idéer finns men de kan utvecklas och de kan även behöva kompletteras. Här är ni företagare viktiga medspelare, så ta chansen att komma med idéer, synpunkter och feedback! Ett dialogmöte kommer att äga rum den 20e november, håll utkik på här och på Argentis Facebooksida för mer information.

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar