Kategorier
Nyheter Pressmeddelanden

Hoppfull framtid för Arjeplogs besöksnäring

Överallt i världen har turistnäringen gått från full fart till nästan totalt stopp, och Sverige är inget undantag. Men en stark besöksnäring och gynnsamma naturliga förutsättningar kan underlätta för Arjeplogsföretagen att återhämta sig efter coronakrisen.

Experter förutspår att Skandinavien och norra Sverige kan komma att bli en ännu mer attraktiv destination då resandet återupptas igen, mycket tack vare de naturliga förutsättningarna. Många kommer mest troligt att välja bort storstadsresor eller att ligga på trånga stränder till förmån för områden med ren luft, mycket utrymme och vackra naturupplevelser. Särskilt de med möjlighet att resa till norra Sverige med bil förväntas öka i antal.

Och i Arjeplog – Sveriges mest glesbefolkade kommun med fjällnära skärgård och storslagen natur – verkar besöksnäringsföretagen ha hittat ett framgångsrecept att bygga vidare på när krisen har lagt sig. Statistiken över antalet besökare talar sitt tydliga språk.

– ­Som vi tidigare gått ut med så ökade gästnätterna rejält i Arjeplog under 2019 och trenden var att det ökade mest på sommaren. Nu har vi fått den senaste statistiken fram till februari 2020 där vi kan se att vi ökat även under januari och februari 2020. Denna trend kommer att brytas från mars i år av naturliga skäl, men vad som är viktigt att komma ihåg är att det som gjort Arjeplog attraktivt, med vår natur, våra utomhusupplevelser och naturnära aktiviteter finns kvar även till sommaren. Det kan då vara än mer lockande att besöka oss än förut, då vi har gott om plats i naturen och på våra boenden. Det kan vi använda till vår fördel, säger Anna-Lena Le Goascogne som är destinationsutvecklare i Arjeplog.

Under det senaste året har antalet gästnätter ökat med 21% i Arjeplog. Det kan jämföras med att ökningen under 2019 i Sverige som helhet låg på 4%. Arjeplog är ett attraktivt resmål och man har hopp om att det kommer att fortsätta vara det även efter coronakrisen.

– Jag är helt säker på att vi i framtiden kommer att tala om ett före och ett efter corona, säger Linnea Eriksson som är destinationskommunikatör i Arjeplog. Just nu är vårt fokus på att hjälpa så många företag som möjligt att ta sig igenom den här krisen, men vi ser också hoppfullt på tiden som kommer därefter. Det är möjligt att besöksnäringen i Arjeplog då blir ännu mer välmående än den var innan.

Foto: LiLAB

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *