Kategorier
Nyheter

Coronavirusets påverkan på näringslivet

Coronaviruset fortsätter att spridas i landet och detta påverkar även näringslivet på många sätt. Vi får nu många samtal från ortens företagare och invånare, med olika frågeställningar gällande just Coronaviruset. Frågorna handlar bland annat om hur man ska hantera all information som kommer från regeringens håll, hur man själv ska ställa sig i frågan och vilken hjälp det finns att få vid behov.

Därför har vi valt att samla information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi kommer uppdatera informationen på denna sida löpande, men observera att det kan finnas än mer aktuell information. Se respektive myndighets sida – eller hör av dig till oss så hjälps vi åt att tillsammans ta reda på aktuell information.

Krispaket för svenska företag och jobb

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Regeringen avser att överlämna förslagen till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars.
Läs mer på regeringens webbplats

Anstånd med betalning av skatt

Om du som företagare för tillfället har betalningssvårigheter på grund av coronaviruset och covid-19 kan du ansöka om anstånd med betalning till Skatteverket. Detta i väntan på ändringar i nuvarande lagstiftning. Du som företagare måste dock kunna visa att du kan betala när anståndet har löpt ut. Tiden för anståndet varierar men sätts i normala fall till två månader. Betalningstiden kan förlängas upp till fyra månader och det kan finnas möjlighet till ytterligare förlängningar efter det. Den nya lagen om anstånd föreslås träda i kraft den 7 april.
Läs mer om vad som gäller för anstånden och ansök på Skatteverkets webbplats

Korttidspermittering införs

Om du har anställda och till följd av coronaviruset och covid-19 är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidspermittering. Du kan söka stödet från och med 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020. Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten. Staten kommer ta 75% kostnaden och den anställda kan få ut upp till 90% av sin lön.
Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är din bank som sedan förmedlar pengarna vidare till dig som företagare. Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige.
Läs mer hos Riksbanken

Nya regler vid sjukdom

Staten står för sjuklönekostnader

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklöner för dig som arbetsgivare. Reglerna berör dig som driver aktiebolag. De nya reglerna genomförs genom att reglerna blir mer generösa för det befintliga stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader. För dig med F-skattsedel förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag ett, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att du får sjukpenning för alla dessa dagar. De nya reglerna föreslås att gälla under april och maj 2020.
Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Karensavdraget slopas tillfälligt

För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 kommer karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De nya reglerna gäller från och med 11 mars till och med 11 maj 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.
Läs mer hos Försäkringskassan

Förslag om tillfälligt avskaffat läkarintyg

Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig.
Läs mer hos Försäkringskassan

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.
Det här gäller för aktiebolag
Det här gäller för enskild firma

Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), har tagit fram ett stöd till myndigheter och företag som handlar om att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade. MSB har även ett omfattande metodstöd för systematisk kontinuitetshantering. Som innebär att planera för att upprätthålla din verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för.
Läs mer om kontinuitetshantering på msb.se

Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från och med 12 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 500 deltagare. Informationen uppdateras här när nya besked kommer.
Läs mer om begränsade möjligheter på polisen.seFolkhälsomyndighetens test för riskbedömning av evenemang

Resor

Utrikesdepartementet avråder från att resa utomlands

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020 och avrådan gäller till och med 14 april.
Läs mer på utrikesdepartementets webbplats och följ informationen där

Norge har stängt sina gränser

Endast personer med norsk nationalitet får inträde i landet. Undantag görs för varutransporter. Personer som inte har någon anledning att besöka Norge kommer avvisas. Norska medborgare kommer få återvända till Norge men från och med tisdag 17 mars sätts de i 14 dagars karantän, även de som kommer från vistelse i Sverige eller Finland. Boende i Sverige eller Finland men som arbetar gränsöverskridande är undantagna karantänen när de reser till och från arbetet.
Läs mer på norska regeringens hemsida.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 

Vi på Argentis finns fortsatt till för er företagare! Tveka inte att höra av er om ni önskar få hjälp att reda ut begrepp eller för råd kring er verksamhet. Vill du ha ett personligt besök från oss? Självklart ordnar vi det. Det går också bra att boka in digitala besök med oss, eller komma in till oss på Bagarstugan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *