Arjeplogs besöksnäring når nya rekordsiffror

Besöksnäringen i Arjeplog växer så det knakar och slår nya rekord. Den kommersiella omsättningen inom logi och dagsbesök var den högsta någonsin 2018 med sina 258 miljoner kronor – en ökning med 98 procent på 10 år. Hotellgäster spenderade 148 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 244 procent de senaste 10 åren.

– Inte så pjåkigt i lilla Arjeplog med 2 800 invånare. Det ser även ut som om trenden håller i sig under 2019. Vi har våra driftiga företagare att tacka för den positiva utvecklingen, säger Anna-Lena le Goascogne som är destinationsutvecklare på näringslivsbolaget Argentis.

Under samma 10-årsperiod har antalet gästnätter i Arjeplog ökat med 53 procent. Att omsättningen ökar i en snabbare takt än antalet gästnätter visar på att besökare spenderar mer pengar än tidigare.

Omsättningsökningen är som störst inom logi och restaurang, och omsättningen per invånare för dessa branscher är hela 337 procent högre i Arjeplog än riksgenomsnittet. 51 207 kronor per invånare, jämfört med riksgenomsnittet som ligger på 15 185 kronor per invånare. Detta visar den turistekonomiska modellen TEM, som beräknar effekten av turismen.

– Går det bra, och till och med riktigt bra, för våra besöksnäringsföretag så är det positivt för näringslivet i stort. Det spiller över på andra företag, inte minst genom en ökad attraktionskraft. Ett kvitto på att andra har upptäckt det vi vetat länge, att Arjeplog är en fantastisk plats, säger Lotta Lestander, näringslivssamordnare på Argentis.

I Arjeplog har man en lång tradition av stark besöksnäring på vintern, då kommunen är världscentrum för test av fordon i kallt klimat. Men destinationsutvecklare Anna-Lena le Goascogne bekräftar att sommarsäsongen är på stark uppgång.

– Vi ser en uppåtgående trend av besökare sommartid. Idag finns det allt mer aktiviteter som erbjuds, från det traditionella fisket till bokningsbara turer och upplevelser.

Under 2018 inbringade besöksnäringen i Arjeplog 28,8 miljoner kronor i skatteintäkter till kommun och landsting. Något som gläder många, bland annat Arjeplogs kommunalråd Britta Flinkfeldt.

– Vi har länge vetat att besöksnäringen är och måste vara Arjeplogs paradgren. Vi behöver öka omsättningen under sommarhalvåret för att kunna matcha vinterns fullbelagda hotell och kunna ta ytterligare steg framåt. Under ett antal år har vi satsat tid och pengar tillsammans med Swedish Lapland Visitors Board och vi ser att satsningen ger frukt. Bra! Mer sånt!

Foto: LiLAB

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar