Kategorier
Nyheter

Argentis startar upp digitaliseringssatsning

Nu startar Argentis upp en ny satsning med fokus på digitalisering för små och medelstora företag. Vi vill öka företagens digitala kompetens för att minska de digitala klyftorna. På så sätt får företagen bättre förutsättningar att nyttja den digitala tekniken, vilket får positiva effekter på flera sätt. Bland annat leder det till ökad tillväxt, minskad klimatpåverkan, ökad medverkan i det samhälleliga utbudet och ökad effektivitet. På sikt kan det även leda till att nya digitala produkter och tjänster utvecklas, vilket gör att företagen kan nå nya marknader.

Vi vill bidra med kunskap kring mjukvara, hur tekniken fungerar och nyttjas på bästa sätt samt hur varje företag i just sin verksamhet kan dra fördel av de digitala möjligheterna.

Projektet heter Digitalisering – Utveckla företag på landsbygden, och pågår januari-oktober 2020.
Linnea Eriksson är projektledare.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *