Näringslivsutveckling i Arjeplog & Arvidsjaur

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Argentis AB och Näringslivsenheten, Arvidsjaur kommun. Ett systerprojekt till näringslivsprojektet ”Näringslivsutveckling i Möjligheternas
Region” (www.mojligheternasregion.se).

Projektets mål är att A-kommunerna tillsammans med övriga kommuner i Region 10 (Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, Norsjö, Åsele, Malå och Storuman) ska vara en attraktiv region med fler konkurrenskraftiga företag som utvecklar och tillvaratar kvinnor och mäns kunskaper.
Vi vill se fler växande företag som drivs av både kvinnor och/eller män inom Region 10. 

Våra delmål och fokusmoråden:

  • Företag i Arjeplog och Arvidsjaur har större kunskap än innan projektets start om hur de kan stärka sin förmåga till kapitalförsörjning.
  • Företag i Arjeplog och Arvidsjaur som står inför ett generations- eller ägarskifte har större kunskap och står bättre rustade inför denna omställning.
  • Fler företag i Arjeplog och Arvidsjaur ska sälja på en större marknad.
  • Fler företag i Arjeplog och Arvidsjaur ska jobba med innovativa processer.
  • Kompetensförsörjning. Företag i Arjeplog och Arvidsjaur har en ökad kunskap om hur de blir konkurrenskraftigare och attraktivare som arbetsgivare.
  • A-kommunerna tillsammans bygger strukturer och arbetsmetoder för att utifrån kunskaper från de övriga fokusområdena även utveckla de kulturella och kreativa näringarna.

Genom vårt arbetssätt och vår lokala närvaro kommer företagen att erbjudas en lättillgänglig rådgivning med en hög grundnivå av kompetens inom en bredd av områden. Projektet jobbar främst med informations-/kunskapsinsatser och coachning direkt till företagen. Vi erbjuder lokal och lättillgänglig rådgivning inkluderande för alla.

Projektet pågår mellan 2019-01-17 – 2021-04-30.

Sophie Olsson är projektledare för NiAA och Anna Lundberg är projektadministratör.