Kulturkraft

Ett tvåårigt Leader Lappland 2020-projekt som har till syfte att skapa förutsättningar för nya samarbeten och samverkan inom den kulturella sektorn, både bland företag, föreningar och privatpersoner.

Detta vill vi uppnå genom kartläggning, mötesplatser, träffar och workshops med idé- och erfarenhetsutbyte i syfte att utveckla arbetsmodeller och skapa former för samverkan.

Genom dialog med privat, ideell och offentlig sektor vill vi bredda och diversifiera kulturutbudet i Arjeplogs, Arvidsjaurs och Sorsele kommuner.

Målet är ökad kompetens och samverkan både inom och utanför kommunernas gränser som ett sätt att öka attraktiviteten i våra kommuner. Finansieras av Leader Lappland 2020.

Projektet pågår mellan 2020-05-18 – 2022-05-18.

Projektledare för Kulturkraft är Harleen Kalkat.