Information om covid-19 för företagare

Här har vi valt att samla information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi kommer uppdatera informationen på denna sida löpande, men observera att det kan finnas än mer aktuell information. Se respektive myndighets sida – eller hör av dig till oss så hjälps vi åt att tillsammans ta reda på aktuell information.

Är det något särskilt ni vill läsa om? Klicka på länken för att ta dig dit.

Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.


Omställningsstöd

Många företag har fått kraftigt minskad omsättning till följd av coronapandemin. På grund av det finns det ett omställningsstöd som företag kan söka hos Skatteverket.

Ansökan stänger 30 april för perioderna augusti 2020-februari 2021.

Omställningsstöd för perioden juni-juli 2020, går att söka under perioden 15 mars till och med 17 maj 2021.

Ansökan för mars öppnar den 6 april och ansökan för april öppnar den 3 maj.

Läs mer och ansök om omställningsstöd på Skatteverkets hemsida.


Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ett ekonomiskt stöd där arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får 90 procent av lönen.

Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet och är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket under jämförelsemånaden och som även är registrerad som sådan när ansökan om preliminärt stöd prövas.

Stödet gäller inte:

 • Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund.
 • Aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet.

Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets hemsida.


Ändra din preliminärskatt

Du som är företagare har möjlighet att ändra preliminärskatten om ditt företag har drabbas ekonomiskt på grund av corona.

Läs mer på Skatteverkets webbplats


Region Norrbotten stöttar näringsliv och kultur

Region Norrbotten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet och kulturaktörer.

Företagsstöd:

Projektstöd:

 • Möjligt för befintliga projekt att rikta om insatser till den uppkomna krisen
 • Kostnader som uppkommit för ej genomförda aktiviteter godkänns, till exempel om en arrangör av en inställd konferens redan haft utgifter för konferensen.
 • En kompetensutvecklingsinsats med ersättning till deltagande företag för nedlagd utbildningstid
 • Kommande projektstöd ska syfta till att hantera den uppkomna krisen på kort, medel och lång sikt

Läs mer på Region Norrbottens webbplats


Regler vid sjukdom

 • Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön eller om du är egenföretagare och har karens i sjukperiodens början.
 • På grund av coronaviruset har regeringen infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de redovisar i arbetsgivardeklarationen. Det gäller för månaderna april, maj, juni och juli 2020. För redovisningsperioden augusti till och med februari 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.
 • Om din första sjukdag är 15 december 2020 eller senare behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dig från dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller till och med 31 mars 2021.
 • Du kan ha rätt till smittbärarpenning om en läkare har beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats


Viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen

 • Stanna hemma om du har symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Fler hygienråd.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Undvik större sociala sammanhang. 
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Rekommendationerna gäller även dig som är ung och frisk. Ditt agerande kan rädda liv.
 • För att öka smittspårningen och minska smittspridningen uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom att testa sig för pågående infektion. Det gäller även unga och barn i skolåldern ned till förskoleklass.

Här finns information om aktuellt läge i region Norrbotten.

Vi på Argentis finns fortsatt till för er företagare! Tveka inte att höra av er om ni önskar få hjälp att reda ut begrepp eller för råd kring er verksamhet.