Information om covid-19 för företagare

Här har vi valt att samla information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi kommer uppdatera informationen på denna sida löpande, men observera att det kan finnas än mer aktuell information. Se respektive myndighets sida – eller hör av dig till oss så hjälps vi åt att tillsammans ta reda på aktuell information.

Är det något särskilt ni vill läsa om? Klicka på länken för att ta dig dit.

Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.


Omställningsstöd

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat under stödperioderna, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av sjukdomen covid-19.

Ansök senast 30 november

Senast den 30 november 2020 kan ni ansöka om stöd för maj samt juni och juli. Ni behöver göra separata ansökningar för respektive period.

Läs mer och ansök om omställningsstöd på Skatteverkets hemsida.


Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ett ekonomiskt stöd där arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får 90 procent av lönen.

Ansökan är öppen under hela 2020. Pengarna kan inte ta slut. Stödet är ett rättighetsstöd. Alla företag som har rätt till stödet kommer att få stödet.

På Tillväxtverkets hemsida finns det nu färdigt att ansöka om stöd för korttidsarbete. Det är bra om du förbereder så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan:

1. Gör webbtestet som Tillväxtverket tagit fram. Här testar du om ditt företag har rätt till stöd för korttidsarbete.

Webbtest för korttidsarbete

2. Räkna ut din första utbetalning. I beräkningshjälpen räknar du ut hur mycket du kan få i stöd. Beräkningshjälpen använder du sedan i själva ansökan.

Till beräkningshjälpen

3. Ha avtal med arbetstagarna om korttidsarbete.

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidsarbete ska du förhandla det med facket. Redan nu kan du informera facket och kalla till MBL-förhandling och komma till en överenskommelse med facket om korttidsarbete, förutsatt att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Kontakta din arbetsgivarorganisation för mer info kring detta!

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentnivå arbetstiden ska reduceras med (enligt gällande nivåer).

Mall för avtal om korttidsarbete

4. Säkerställ att den som representerar företaget kan signera ansökan

Till ansökan om korttidsarbete   Är du osäker på hur mycket får företaget får i stöd för korttidsarbete för anställda som minskar arbetstiden? Du kan enkelt räkna ut det i ett verktyg som Företagarna tagit fram.

Till beräkningsverktyget 


Ändra din preliminärskatt

Du som är företagare har möjlighet att ändra preliminärskatten om ditt företag har drabbas ekonomiskt på grund av corona.

Läs mer på Skatteverkets webbplats


Region Norrbotten stöttar näringsliv och kultur

Region Norrbotten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet och kulturaktörer.

Företagsstöd:

 • Snabbare utbetalning på beviljade och genomförda investeringar, möjlighet till längre investeringsperiod och fler rekvisitionstillfällen.
 • Möjlighet att justera beslutade investeringsstöd till andra mer akut uppkomna kostnader. Ta kontakt med handläggare av företagsstöd för en dialog.
 • Utbetalning på enbart faktura kan vara möjligt. Ta kontakt med handläggare av företagsstöd för en dialog.
 • Konsulttjänster är ett stöd som riktar sig till dig som behöver anlita konsulter. Det går nu att få med 90% stödnivå av godkända kostnader (normalt 50%)

Projektstöd:

 • Möjligt för befintliga projekt att rikta om insatser till den uppkomna krisen
 • Kostnader som uppkommit för ej genomförda aktiviteter godkänns, till exempel om en arrangör av en inställd konferens redan haft utgifter för konferensen.
 • En kompetensutvecklingsinsats med ersättning till deltagande företag för nedlagd utbildningstid
 • Kommande projektstöd ska syfta till att hantera den uppkomna krisen på kort, medel och lång sikt

Läs mer på Region Norrbottens webbplats


Regler vid sjukdom

 • Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön eller om du är egenföretagare och har karens i sjukperiodens början.
 • Regeringen har beslutat att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de redovisar i arbetsgivardeklarationen. Det gäller för månaderna april, maj, juni och juli. För redovisningsperioden augusti till och med december gäller en annan beräkning. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.
 • Om din första sjukdag är 1 november eller senare så behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden. Om din första sjukdag inträffar före den 1 november 2020 behöver du inte ha läkarintyg förrän efter dag 21 när du ansöker om sjukpenning.
 • Du kan ha rätt till smittbärarpenning om en läkare har beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats


Viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen

 • Stanna hemma om du har symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Fler hygienråd.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Undvik större sociala sammanhang. 
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Rekommendationerna gäller även dig som är ung och frisk. Ditt agerande kan rädda liv.
 • För att öka smittspårningen och minska smittspridningen uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom att testa sig för pågående infektion. Det gäller även unga och barn i skolåldern ned till förskoleklass.

Här finns information om råd i region Norrbotten.

Vi på Argentis finns fortsatt till för er företagare! Tveka inte att höra av er om ni önskar få hjälp att reda ut begrepp eller för råd kring er verksamhet.