Information om covid-19 för företagare

Coronaviruset fortsätter att spridas i landet och detta påverkar även näringslivet på många sätt. Vi får nu många samtal från ortens företagare och invånare, med olika frågeställningar gällande just Coronaviruset. Frågorna handlar bland annat om hur man ska hantera all information som kommer från regeringens håll, hur man själv ska ställa sig i frågan och vilken hjälp det finns att få vid behov.

Ni som lokala företag axlar en stor och viktig roll både globalt och lokalt. Ni är arbetsgivare och era företag står för viktig kompetens och service för vårt samhälle. Händelseutvecklingen med spridningen av coronaviruset går fort och konsekvenserna är svåra att förutspå.

Därför har vi valt att samla information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi kommer uppdatera informationen på denna sida löpande, men observera att det kan finnas än mer aktuell information. Se respektive myndighets sida – eller hör av dig till oss så hjälps vi åt att tillsammans ta reda på aktuell information.

Omställningsstöd

Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning under mars och april 2020 på grund av corona.

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Till nettoomsättning räknas intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Läs mer och ansök om omställningsstöd på Skatteverkets hemsida.

Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ett ekonomiskt stöd där arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får 90 procent av lönen.

Ansökan är öppen under hela 2020. Pengarna kan inte ta slut. Stödet är ett rättighetsstöd. Alla företag som har rätt till stödet kommer att få stödet.

På Tillväxtverkets hemsida finns det nu färdigt att ansöka om stöd för korttidsarbete. Det är bra om du förbereder så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan:

1. Gör webbtestet som Tillväxtverket tagit fram. Här testar du om ditt företag har rätt till stöd för korttidsarbete.

Webbtest för korttidsarbete

2. Räkna ut din första utbetalning. I beräkningshjälpen räknar du ut hur mycket du kan få i stöd. Beräkningshjälpen använder du sedan i själva ansökan.

Till beräkningshjälpen

3. Ha avtal med arbetstagarna om korttidsarbete.

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidsarbete ska du förhandla det med facket. Redan nu kan du informera facket och kalla till MBL-förhandling och komma till en överenskommelse med facket om korttidsarbete, förutsatt att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Kontakta din arbetsgivarorganisation för mer info kring detta!

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentnivå arbetstiden ska reduceras med (enligt gällande nivåer).

Mall för avtal om korttidsarbete

4. Säkerställ att den som representerar företaget kan signera ansökan

Till ansökan om korttidsarbete   Är du osäker på hur mycket får företaget får i stöd för korttidsarbete för anställda som minskar arbetstiden? Du kan enkelt räkna ut det i ett verktyg som Företagarna tagit fram.

Till beräkningsverktyget 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter

Du kan få sänkt arbetsgivaravgift och allmän löneavgift för ersättningar som du betalar ut under månaderna mars till och med juni. Du behöver bara betala 10,21 procent, vilket motsvarar den så kallade ålderspensionsavgiften.

Sänkningen gäller för upp till 30 anställda och för löner upp till 25 000 kronor per månad. För högre månadslöner gäller den sänkta avgiften upp till 25 000 kronor, därefter är det vanlig arbetsgivaravgift. Sänkningen blir 5 300 kronor per månad och anställd om lönen är 25 000 kronor eller högre.

Så här gör du:

Det enda du behöver göra är att kryssa i ruta 062 som innebär att du begär sänkta arbetsgivaravgifter. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Reglerna började gälla den 6 april. Skulle du ha skickat in din arbetsgivardeklaration innan det, behöver du skicka in den igen för att få sänkningen.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Sänkta egenavgifter

Även egenavgifterna, det vill säga det som motsvarar arbetsgivaravgifter fast för dig själv, är sänkta och kan påverka din skatt.

Det innebär att även om du skulle redovisa ett överskott i din nya preliminära inkomstdeklaration, kommer egenavgifterna att bli lägre beräknade än vanligt, 10,21 procent jämfört med vanliga 28,97 procent. De lägre egenavgifterna gäller för hela 2020 och upp till överskott på 100 000 kr, därefter blir det vanliga egenavgifter.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Region Norrbotten stöttar näringsliv och kultur

Region Norrbotten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet och kulturaktörer.

Företagsstöd:

 • Snabbare utbetalning på beviljade och genomförda investeringar, möjlighet till längre investeringsperiod och fler rekvisitionstillfällen.
 • Möjlighet att justera beslutade investeringsstöd till andra mer akut uppkomna kostnader. Ta kontakt med handläggare av företagsstöd för en dialog.
 • Utbetalning på enbart faktura kan vara möjligt. Ta kontakt med handläggare av företagsstöd för en dialog.
 • Konsulttjänster är ett stöd som riktar sig till dig som behöver anlita konsulter. Det går nu att få med 90% stödnivå av godkända kostnader (normalt 50%)

Projektstöd:

 • Möjligt för befintliga projekt att rikta om insatser till den uppkomna krisen
 • Kostnader som uppkommit för ej genomförda aktiviteter godkänns, till exempel om en arrangör av en inställd konferens redan haft utgifter för konferensen.
 • En kompetensutvecklingsinsats med ersättning till deltagande företag för nedlagd utbildningstid
 • Kommande projektstöd ska syfta till att hantera den uppkomna krisen på kort, medel och lång sikt

Läs mer på Region Norrbottens webbplats

Nya regler vid sjukdom

 • Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön eller om du är egenföretagare och har karens i sjukperiodens början.
 • Regeringen har beslutat att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de redovisar i arbetsgivardeklarationen. Det gäller för månaderna april, maj, juni och juli. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.
 • Om du är sjuk behöver du inte ha ett läkarintyg förrän efter dag 21, när du ansöker om sjukpenning.
 • Du kan ha rätt till smittbärarpenning om en läkare har beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk
 • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att inte gå till jobbet om du får symptom på luftvägsinfektion.
 • Du som anhörig bör undvika att besöka äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, även om de är friska.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Region Norrbotten har infört besöksförbud på samtliga sjukhus och hälsocentraler i länet och god beredskap för att kunna hantera fall i länet.

Vi på Argentis finns fortsatt till för er företagare! Tveka inte att höra av er om ni önskar få hjälp att reda ut begrepp eller för råd kring er verksamhet.