BCD

BCD, Business Capacity Development in Swedish Lapland, är ett regionalt samverkansprojekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektets mål är att genom kapacitetsstärkande åtgärder öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom besöksnäringen.

Projektet ska:

  • Stärka och vidareutveckla besöksnäringens konkurrenskraft.
  • Få fler företag i regionen att växa.
  • Växa på nya tematiska eller internationella marknader.

Detta genomförs genom insatser inom affärsutveckling och marknadsutveckling, där de marknadsutvecklande insatserna riktar sig både mot slutresenärer och kommersiella partners. Inom ramen för affärsutveckling genomförs kompetensstärkande insatser för besöksnäringsföretag i regionen.

BCD pågår till 2022-12-31. I projektet arbetar Anna-Lena Le Goascogne och Linnea Eriksson.