Projekt

Pågående projekt

Framtid Region 10 – näringsliv

Näringsliv- och tillväxtenheterna inom Region 10 vill tillsammans skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i glesbygd. Målet med projektet är att få fler och växande företag att ta del av samhällets näringsfrämjande insatser och att skapa en gemensam, långsiktig modell för det näringsfrämjande arbetet i alla kommuner i Region 10. Projektet utgår från genomförda kartläggningar för att ta reda på hur samhällets stöd i olika former upplevs av företagen i Region 10.

Projektet ägs av Storuman kommunföretag AB och har en styrgrupp som består av kommuncheferna i Region 10. Som stöd finns två referensgrupper, en bestående av näringslivs- och tillväxtcheferna i Region 10 och en med representanter från nationell nivå gällande företagsutveckling.

Projektet pågår fram till juli 2020, då målet är att vi gemensamt ska ha hittat en långsiktig, hållbar lösning för näringslivsutveckling i Region 10. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Västerbotten, Region Norrbotten samt alla kommuner inom Region 10 (Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, Norsjö, Åsele, Malå och Storuman).

Beviljade projekt

Flottningsminnen i Arjeplogs kommun

Projektet har sökts av Argentis tillsammans med Ånge Brygga byaförening. Vi kommer även att samverka med Arjeplogs Allmänningsskogar. Projektet syftar till att dokumentera och bevara minnen från flottningsepoken i Arjeplogs kommun. Bilder ska samlas in och arkiveras och ljudinspelningar ska göras. Projektet avslutas 2020 med ett flottarcafé då allmänheten bjuds in och får ta del av minnen, historier och berättelser från flottningen. Finansieras av Region Norrbotten och Riksantikvarieämbetet.

Kulturkraft

Ett tvåårigt projekt som har till syfte att skapa förutsättningar för nya samarbeten och samverkan inom den kulturella sektorn, både bland företag, föreningar och privatpersoner. Detta vill vi uppnå genom kartläggning, mötesplatser, träffar och workshops med idé- och erfarenhetsutbyte i syfte att utveckla arbetsmodeller och skapa former för samverkan. Genom dialog med privat, ideell och offentlig sektor vill vi bredda och diversifiera kulturutbudet i Arjeplogs, Arvidsjaurs och Sorsele kommuner. Målet är ökad kompetens och samverkan både inom och utanför kommunernas gränser som ett sätt att öka attraktiviteten i våra kommuner. Finansieras av Lappland Leader 2020.

Avslutade projekt

North Business Arena

North Business Arena är ett avslutat projekt som pågick september 2015 – december 2018. Det var ett projekt som samlade åtta av Norrbottens kommuner och syftade till att skapa fler arbetstillfällen och utveckling inom små och medelstora företag. Satsningen omfattade 80 % av Norrbottens yta, ett starkt område med många branscher.