Historia

Argentis AB bildades 1996 genom ett initiativ från den dåvarande Arjeplogsgruppen, Länsstyrelsen i Norrbottens Län och Arjeplogs Kommun. Arjeplogsgruppen var en organisation med fastställd livslängd som fått offentliga medel för att under en femårsperiod arbeta för att etablera företag inom Arjeplogs kommun. Etableringarna skulle ersätta de arbetstillfällen som snart skulle försvinna då Laisvallgruvan skulle läggas ner.

Initiativtagarna vände sig till de största privata arbetsgivarna i kommunen för att diskutera förutsättningar, villkor och verksamhetsområden innan man enades om att bilda Argentis AB.

Ägarnas andelar:

  • Boliden Mineral 45,5 %
  • Skellefteå Vatten- regleringsföretag 22,7 %
  • Arjeplogs Kommun 22,7 %
  • FR´s lokalförening 9,1 %

Vid etableringen var även Akila AB aktieägare.

Verksamhet

Riktlinjer för verksamheten

• Utveckla och vitalisera näringslivet i kommunen. Verksamhetens övergripande målsättning är att stärka befintligt näringsliv och nyföretagande samt vara behjälpliga vid nyetableringar.
• Utgöra remissorgan åt kommunen för olika näringslivsfrågor.
• Använda Företagarnas styrelse som bollplank i olika tillväxtbefrämjade frågor.
• Ha god kontakt med biltestentreprenörerna och organisationen S.P.G.A. och vara lyhörd för förändringar/trender inom branschen samt planera och genomföra för/efter säsongsmöten.
• Argentis ska vara den aktör i näringslivsfrågor som fångar upp, nätverkar och förhoppningsvis genomför goda idéer.
• Eftersträva att ha god omvärldsbevakning för att kunna ge en bra bild till företag om händelser och trender.
• Vara kommunens kontaktperson/företrädare gentemot andra myndigheter och organ i näringslivssammanhang och då verka som ambassadör för hela kommunkoncernen.
• Medverka i regionalt näringslivssamarbete.
• Verka för en årlig ökning av såväl antal företag som arbetstillfällen.
• Vara Luleå tekniska universitets näringslivskontakt i Arjeplogs kommun.
• Analysera undersökningar av företagsklimatet och ta fram förslag till åtgärder för att förbättra det. Vi ska tillhöra de 5 bästa i Norrbotten i totalrankningen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Styrelsen

Jalle Svanberg (Styrelseordförande)
Gunnar Fransson (Skellefteälvens Vattenregleringsföretag)
Svante Adamsson (Boliden Mineral)
Pär Degerfalk (Företagarna)
Britta Flinkfeldt  (Arjeplogs Kommun)
Albert Lestander
(Arjeplogs Kommun)