North Business Arena

North Business Arena startade 1/9-2015. Ett treårigt projekt som samlar åtta av Norrbottens kommuner och lovar resultat i form av fler arbetstillfällen, och utveckling inom små och medelstora företag. Satsningen omfattar 80 % av Norrbottens yta, ett starkt område med många branscher.

DELMÅL I PROJEKTET ÄR:

Att öka tillväxten i befintliga företag
och genom nyföretagande

Affärsförbindelser och nätverk bland
företagen ska öka

Andelen egna produkter och innovationer
ska öka

Projektet ska utarbeta en samverkansmodell över kommungränserna för näringslivsutveckling i syfte att skapa tillväxt.
FINANSIÄRER:
Tillväxtverket/EU:s strukturfonder, Länsstyrelsen, Sparbanken Nord – Framtidsbanken, Längmanska Företagarfonden och kommunerna i Pajala, Kiruna, Överkalix, Övertorneå, Strukturum i Jokkmokk, Arvidsjaur, Argentis i Arjeplog samt Expandum i Gällivare.

MÅLGRUPP:
Nya företagare och innovatörer, företag och
entreprenörer med ambitioner att utveckla och
växa, kvinnor, ungdomar och utrikesfödda som
driver eller planerar att etablera företag.
HUVUDMAN:
Expandum AB
SAMVERKANSPARTER:
Övertorneå kommun, Överkalix kommun,
Arvidsjaurs kommun, Argentis AB,
Strukturum i Jokkmokk AB, Pajala
Utveckling AB, Företagarna i Kiruna

North Business Arena startar 1/9-2015. Ett treårigt projekt som samlar åtta av Norrbottens kommuner och lovar resultat i form av fler arbetstillfällen, och utveckling inom små och medelstora företag. Satsningen omfattar 80 % av Norrbottens yta, ett starkt område med många branscher.
INDIKATORER

600 företag ska vara delaktiga i projektet

200 nya jobb ska skapas inom projektperioden
PROJEKTPERIOD
2015-09-01 till 2018-08-31 med
projektredovisning fram till 2018-12-31

Planerade aktiviteter enligt projektplan för att:
ÖKA ANTAL ANSTÄLLDA I SME SAMT SKAPA NYA AFFÄRSFÖRBINDELSER OCH NÄTVERK INOM ”OMRÅDET”
1.
Utarbeta en långsiktig arbetsmodell för affärsutveckling.
2.
Inventering av potentiella tillväxtföretag i respektive kommuner.
3.
Med utgångspunkt i punkt 2 genomföra gemensamma och kommunvisa insatser
på företags/bransch nivå riktade mot identifierade tillväxtföretag.
4.
Utveckla och genomföra gemensamma och specifika branschinsatser utifrån
projektområdets olikheter och likheter.
5.
Utveckla och genomföra aktiviteter riktade mot unga.
6.
Utveckla och genomföra aktiviteter riktade mot kvinnor.
7.
Utveckla och genomföra aktiviteter riktade mot utrikesfödda.
8.
Genomföra seminarier, nätverksaktiviteter.
9.
Genomföra match-making mellan företag inom projektområdet.
10.
Utveckla och genomföra gemensamma och kommunvisa ämnesseminarier utifrån behovsanalysen.
11.
Arbeta för att attrahera externa etableringar i samarbete med specialiserade företag/organisationer.
ÖKA ANDEL INNOVATIONER OCH EGNA PRODUKTER
12.
Inventering av pågående utvecklingsprojekt.
13.
Snabbspår, det vill säga en samlad organisationsresurs som kan erbjuda kunskaper
om regionala och nationella resursorganisationer.
14.
Medverka till att skapa finansiella möjligheter vid expansion.
15.
Öka kunskapen inom produktskydd, varumärken, licensiering med mera.
16.
Skapa och genomföra innovativa branschinsatser.
UTVECKLA SAMVERKANS- OCH ARBETSMODELL
17.
Utveckla kompetensnoder inom projektområdet som bygger på erfarenhet och
kunskap som finns spridda inom projektområdet.
18.
Inventera och utveckla arbetsmetodik som bygger på modern teknik.
19.
Utveckla en effektiv kommunikationsplattform för projektet och i
kommunikationen med näringslivet.
KONTAKTUPPGIFTER:
Expandum AB, Kjell-Åke Johansson
kjell-ake.johansson@expandum.se 070-574 32 01
Övertorneå kommun, Stig Kertu
stig.kerttu@overtornea.se 070-588 48 17
Överkalix kommun, Birgitta Larsson
birgitta.larsson@overkalix.se 070 – 669 40 26
Arvidsjaurs kommun, Stina Johansson
stina.johansson@arvidsjaur.se 070-300 25 60
Strukturum i Jokkmokk AB, Ulf Hägglund
ulf.hagglund@strukturum.se 070-664 54 78
Pajala Utveckling AB, Harry Jatko
harry@puab.pajala.se mobil 070-664 04 66
FR i Kiruna, Jessica Mella
jessica.mella@foretagarna.kiruna.nu 070-323 65 35
Argentis AB, Eva Qvist
eva.quist@arjeplog.net 070-559 54 25