Information om Argentis

Historia

Argentis AB bildades 1996 genom ett initiativ från den dåvarande Arjeplogsgruppen, Länsstyrelsen i Norrbottens Län och Arjeplogs Kommun. Arjeplogsgruppen var en organisation med fastställd livslängd som erhållit offentliga medel för att under en femårsperiod arbeta för att etablera företag inom Arjeplogs kommun. Etableringarna skulle ersätta de arbetstillfällen som snart skulle försvinna då den kommersiella malmbasen i Laisvallgruvan var bruten.

Initiativtagarna ansåg att Argentis skulle vara ett AB och ha dominerande näringslivsförankring. De vände sig till de största privata arbetsgivarna i kommunen för att diskutera förutsättningar, villkor och verksamhetsområden innan man enades om att bilda Argentis AB.

Ägarnas andelar:

  • Boliden Mineral 45,5 %
  • Skellefteå Vatten- regleringsföretag 22,7 %
  • Arjeplogs Kommun 22,7 %
  • FR´s lokalförening 9,1 %

Vid etableringen var även Akila AB aktieägare.

Verksamhet

Argentis styrelse har antagit ny verksamhetsplan för år 2014-2016. Där framgår det hur Argentis ska verka för att främja näringslivet i Arjeplogs kommun.

Attraktivitet.

Enligt olika bedömare som analyserar framtidens strategier säger gång på gång att en plats attraktivitet är viktigast när människor ska flytta, starta företag eller utveckla sitt befintliga företag.

Varför väljer vi att besöka, flytta till, eller etablera ett företag på en viss plats? Vad gör en plats attraktiv? Attraktivitet är en kombination av konkurrensfördelar som i sin helhet skapar en positiv inställning och association till platsen som helhet. Den utgår väldigt mycket från vår egen inställning till den plats vi lever på.

Varför är attraktivitet viktig för hållbar tillväxt?

En attraktiv region har en intressant och lovande framtid. Om Arjeplog uppfattas som attraktivt är det lättare att motivera människor, företag och investerare att välja Arjeplogs kommun istället för en annan plats. Attraktivitet är också starkt förknippat med framtidstro och kreativitet. En sådan plats utvecklas hållbart och attraherar framtida generationer.

Utmaningar

Vi har flera outnyttjade styrkeområden bl.a. väg 95 mot norska marknader, fjällnära skärgård och vita sommarnätter som skulle kunna stärka kommunens attraktivitet. Kommunen har som helhet goda förutsättningar för människorna att leva det goda livet. Vi behöver bli bättre på att ta vara på och kommunicera dessa styrkeområden. Biltestentreprenörena och deras kunder är måna om Arjeplogs samhällsutveckling och samhällsservice för fortsatt utveckling.  Sist och inte minst behöver vi ha en väl fungerande infrastruktur vad det gäller datakommunikation så att kunskapsintensiva näringar kan bibehållas och lockas till etablering i Arjeplogs kommun.

Riktlinjer för verksamheten

• Utveckla och vitalisera näringslivet i kommunen. Verksamhetens övergripande målsättning är att stärka befintligt näringsliv och nyföretagande samt vara behjälpliga vid nyetableringar.
• Utgöra remissorgan åt kommunen för olika näringslivsfrågor.
• Använda Företagarnas styrelse som bollplank i olika tillväxtbefrämjade frågor.
• Ha god kontakt med biltestentreprenörerna och organisationen S.P.G.A. och vara lyhörd för förändringar/trender inom branschen samt planera och genomföra för/efter säsongsmöten.
• Argentis ska vara den aktör i näringslivsfrågor som fångar upp, nätverkar och förhoppningsvis genomför goda idéer.
• Eftersträva att ha god omvärldsbevakning för att kunna ge en bra bild till företag om händelser och trender.
• Vara kommunens kontaktperson/företrädare gentemot andra myndigheter och organ i näringslivssammanhang och då verka som ambassadör för hela kommunkoncernen.
• Medverka i regionalt näringslivssamarbete.
• Verka för en årlig ökning av såväl antal företag som arbetstillfällen.
• Vara Luleå tekniska universitets näringslivskontakt i Arjeplogs kommun.
• Analysera undersökningar av företagsklimatet och ta fram förslag till åtgärder för att förbättra det. Vi ska tillhöra dom 5 bästa i Norrbotten i totalrankningen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Styrelsen

Jalle Svanberg (Styrelseordförande)
Gunnar Fransson (Skellefteälvens Vattenregleringsföretag)
Svante Adamsson (Boliden Mineral)
Pär Degerfalk (Företagarna)
Britta Flinkfeldt  (Arjeplogs Kommun)
Albert Lestander
(Arjeplogs Kommun)