Forskning i Arjeplog lovordas

Forskningen som sker vid Silvermuseet och dess forskningsinstitut INSARC är unik och håller en hög internationell kvalitet. Det sägs i en utvärdering gjord vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
-Vi har lyckats med vad ingen i omvärlden trodde att vi skulle kunna åstadkomma, och vi har visat att det finns en utvecklingspotential när det gäller forskning i glesbygd, säger Ingela Bergman, chef för Silvermuseet i Arjeplog.

Silvermuseets forskningsverksamhet under åren 1999-2016 har utvärderats av en grupp forskare under ledning av professor Sverker Sörlin på Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH i Stockholm.
-Forskningsresultaten har blivit överraskande och imponerande – i form av nya kunskaper, ändring av vedertagna vetenskapliga uppfattningar om kolonisationshistoria, naturutnyttjande och delvis om social organisation. Samma omdöme gäller i hög grad den betydande vetenskapliga produktionen och publiceringen. Det är fråga om en omfattande internationell vetenskaplig publicering i välrenommerade tidskrifter, säger professor Sverker Sörlin i ett pressmeddelande från Arjeplogs kommun.

Han sammanfattar utredningen med konstaterandet att den forskning som bedrivs i Arjeplog är:
– originell, experimentell och håller hög internationell kvalitet
– till sin omfattning unik för att bedrivas vid ett svenskt museum
– mycket framstående även sedd i relation till de svenska universitetens arkeologiska institutioner

Ingela Bergman är naturligtvis oerhört glad över det positiva omdöme som forskningsverksamheten vid Silvermuseet och INSARC fått i utvärderingen.
-Vi har utmanat forskningsstrukturen och visat att man kan åstadkomma något utanför universitetens campus, centralorterna och de stora städerna. Arjeplog finns på forskningskartan, och nu är det viktiga att hitta former för att fortsätta utveckla verksamheten.

I utvärderingen som gjorts av KTH rekommenderas en successiv breddning av forskningsprofilen. Utvärderingsgruppen ser även intressanta möjligheter med en utveckling av Silvermuseet och INSARC till ett regionalt förankrat kunskapscenter, vilket kommunstyrelsens ordförande Britta Flinkfeldt tycker är intressant.
-Vi är oerhört stolta över Silvermuseet och den forskning som bedrivs på Institutet för subarktisk landskapsforskning. Utvärderingen är en uppmaning om att vårda denna resurs och ge den de rätta förutsättningarna för att fortsätta att utvecklas, säger hon.

Även Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län, ser positivt på museets forskning.
-Det här visar att forskning inte är något som bara finns på universitet och högskolor, utan också kan vara en viktig drivkraft för utveckling i mindre kommuner. Norrbottens län är en tillväxtregion och kunskap, bildning och tillämpad forskning är förutsättningar för vår fortsatta tillväxt, säger han i pressmeddelandet.

Beslut om utvärderingen har tagits av styrelsen för Stiftelsen Silvermuseet, och begärts av Sparbanken Nord och Sparbanksstiftelsen, som också har finansierat utvärderingsuppdraget.
Arjeplogsnytt.se

Kommentarsfunktionen är stängd.